•  

    Địa chỉ : 71 Cổ Bi, Cổ Bi, Gia Lâm, TP Hà NộiCÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP
: pmc@pmc-vn.com
: (+84) 0948.327.661
: Số 71 Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam